O problemie braku badań diagnostycznych w POZ

O konieczności zmiany systemu opieki zdrowotnej w Polsce w zakresie finansowania diagnostyki w POZ - opowiedział w rozmowie z Medexpressem przewodniczący Zespołu ds. Praw Pacjentów Krzysztof Ostrowski.

 

Model opieki zdrowotnej w Polsce nie gwarantuje pełnego wykorzystania badan diagnostycznych w ramach POZ. Badania diagnostyczne zamiast być najtańszym narzędziem diagnozy i monitorowania choroby, stały się dla lekarzy POZ dodatkowym kosztem. - Trudno o to winić lekarzy rodzinnych. Jest to wina systemu ochrony zdrowia który powinniśmy zmienić - powiedział Ostrowski. Tłumaczył, że lekarze POZ często ograniczają wykonywanie badan pacjentom, co w konsekwencji opóźnia wykrywanie wielu chorób oraz zwiększa koszty długofalowej opieki nad chorymi.

Według Ostrowskiego trzeba sformułować wnioski, które powinny zostać podpisane zarówno przez posłów, jak i uczestników Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pacjentów. - Podpiszemy je i skierujmy do Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta - powiedział.

Na pytanie Medexpressu, jakie konsekwencje powinny ponieść osoby, które nie będą chciały skorzystać z badań diagnostycznych, Ostrowski powiedział, że trzeba podjąć działania, aby zachęcić je do tego typu badań. Po pierwsze trzeba wprowadzić edukację dla pacjentów, po drugie wziąć pod uwagę rozwiązania z innych krajów.

www.medexpress.pl