Porozumienie Zielonogórskie negatywnie o udziale w pilotażu opieki kordynowanej „POZ PLUS”

Zarząd FPZ, po analizie treści Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018 r. negatywnie ocenia wdrażany program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” i nie rekomenduje członkom Federacji udziału w pilotażu.

 

W ocenie zarządu FPZ zakres świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza dotyczących bilansów zdrowia osób dorosłych w wieku 20-65 lat, nie jest oparty na dowodach naukowych oraz jest niedostosowany do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych pacjentów i kompetencji lekarza rodzinnego/POZ.
Kolejnym problemem są wygórowane wymagania organizacyjne i sprawozdawcze, które przekraczają zasoby kadrowe oraz możliwości administracyjne mniejszych placówek.
FPZ wskazuje, że dotychczasowe doświadczenia w reagowaniu na uwagi merytoryczne na etapie powstawania Zarządzenia wskazują na brak woli współpracy odpowiedzialnych urzędników Centrali NFZ z przedstawicielami Federacji .
Źródło: FPZ