Ratownicy medyczni dziś wznawiają protest


Polski Związek Ratowników Medycznych poinformował o wznowieniu akcji protestacyjnej. Chodzi o niewywiązywanie się resortu zdrowia z porozumienia zawartego z ratownikami 18 lipca 2017 r.
1 lipca w Lublinie odbyło się walne zebranie członków Polskiego Związku Ratowników Medycznych. Tematem obrad było nie wywiązywanie się Ministerstwa Zdrowia z porozumienia zawartego z ”przedstawicielami„” ratowników medycznych z 18 lipca 2017 roku.

PZRM jednomyślnie zdecydował o akcji protestacyjnej na terenie działalności związku. Od 2 lipca 2018 r. w ramach akcji protestacyjnej wszystkie placówki ochrony zdrowia, w której zatrudnieni są ratownicy medyczni należący do PZRM, zostaną oflagowane w ramach protestu. Ratownicy włożą na prawe ramię czarną szarfę lub założą czarną koszulkę protestacyjną. PZRM podkreśla, że każde zgłoszenie telefoniczne zostanie przyjęte przez dyspozytora medycznego, a zespoły ratownictwa medycznego przewiozą wszystkich pacjentów na SOR, gdzie pacjenci będą oczekiwać w kolejce na przyjęcie przez lekarza oddziału.

Polski Związek Ratowników Medycznych wystosowuje również apel do wszystkich ratowników medycznych pracujących czynnie w ochronie zdrowia o przyłączanie się do akcji protestacyjnej, jednoznacznie podkreślając, że Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych czy NSZZ Solidarność nie jest stroną w sprawie negocjacji z rządem.

PZRM podkreśla, że związek respektował ustalenia z 18 lipca 2017 roku w sprawie nie wszczynania protestów przez ratowników medycznych do końca czerwca 2018 roku. W związku z brakiem realizacji porozumienia ratownicy wszczynają protest ponownie .

PZRM zwrócił się do wszystkich organizacji zrzeszających ratowników medycznych i ratowników niezrzeszonych o przyłączenie się do PZRM. Związek chce wyłonić z tej grupy ludzi reprezentujących ratowników, którzy dopiero po konsultacjach ze środowiskiem uzgodnią dalsze działania na korzyść wszystkich ratowników medycznych.

Źródło: PZRM