Aktualności

W dniu 1.08.2020 r. zmarł nagle Dariusz Klonowski – Naczelny Pielęgniarz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

      Śp. mgr Dariusz Klonowski urodził się w 1962r. w Nysie, miał 58 lat. W 1989r. ukończył Akademię Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz podjął pracę w szpitalu w Nysie, gdzie początkowo zajmował stanowisko pielęgniarza oddziałowego OIOM-u, a od 1994r. w wyniku werdyktu komisji konkursowej - Naczelnego Pielęgniarza ZOZ w Nysie,  na którym pracował aż do samego końca.

      Był wieloletnim nauczycielem Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku, od momentu powstania tj. od 2001r. wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.Wykształcił wiele roczników pielęgniarek, kształcił też na kierunku magisterskim. W 2007 roku Wojewoda Opolski przyznał mu Honorową Odznakę za zasługi dla województwa opolskiego.
      
Był pracownikiem o bardzo wysokich kwalifikacjach, z głęboką wiedzą praktyczną i teoretyczną, zdobytą przez lata ciężkiej pracy, pracy, która była jego pasją, jego drugim domem, której poświęcił ponad 33 lata życia.

       Śp Dariusz Klonowski to nie tylko wspaniały pracownik, ale szef i kolega o wielkim sercu. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiego człowieka. Był, właściwą osobą na właściwym miejscu. Jego spokój, opanowanie, a jednocześnie rozsądek i łagodność dawało nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Miał jeszcze tyle planów i marzeń, których nie uda mu się już zrealizować. Był audytorem certyfikatów jakości w  zarządzaniu. Uczestniczył w  wymianie studentów w ramach programu Erazmus.

Pozostawił zrozpaczoną w smutku Rodzinę: żonę Mirosławę, dwie wspaniałe córki: Karolinę i Martę troje wnucząt, rodziców  oraz siostrę Aleksandrę, a także koleżanki i kolegów ...

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu w Lipowej, koło Wierzbięcic. Msza Święta za zmarłego  będzie w Bazylice Mniejszej -  Nyskiej Katedrze w dniu pogrzebu.

 

o czym zawiadamiają pracownicy nyskiej służby zdrowia i Dyrekcja ZOZ.

Kanada wydaje nowe wytyczne w sprawie otyłości: zalecanie diety i ćwiczeń nie wystarczy

Otyłość powinna być definiowana przez stan zdrowia danej osoby, a nie tylko przez jej wagę. Lekarze powinni skupiać się na przyczynach problemu i prezentować holistyczne podejście do kwestii związanych ze zdrowia pacjenta - wynika z najnowszych wytycznych dla kanadyjskich lekarzy opublikowane na łamach "Canadian Medical Association Journal".

Więcej…

Minister Edukacji Narodowej: zakładamy, że dzieci wrócą we wrześniu do szkół

Planujemy, że 1 września rok szkolny tradycyjnie rozpocznie się w szkołach, zajęcia będą odbywały się w budynku szkolnym w salach lekcyjnych - poinformował w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Więcej…

RPO skarży do WSA kary pieniężne nakładane przez sanepid na obywateli

Wiele kar pieniężnych sanepidu wobec obywateli za nieprzestrzeganie nakazów lub zakazów podczas pandemii koronawirusa uchylali wojewódzcy inspektorzy sanitarni, jednak mazowiecki inspektor utrzymywał je wobec obywateli ukaranych w związku z majowymi protestami przedsiębiorców. RPO poinformował w środę (5 sierpnia), że zaskarżył te decyzje do sądu administracyjnego.

Więcej…

Wytyczne GIS, MEN, MZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

W środę (5 sierpnia) na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowane zostały wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Wytyczne GIS zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Więcej…