Aktualności

Szpital w Paczkowie ZOL uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

    W dniu 22 sierpnia 2014 r. Szpital w Paczkowie Zakład Opiekuńczo Leczniczy uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który obejmuje świadczenie usług medycznych w zakładzie opiekuńczo - leczniczym.

Ogólnopolska akcja o charakterze szkoleniowo – edukacyjnym

    „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym” W marcu br. przeprowadzono szkolenie personelu medycznego na temat :  „Jak prawidłowo i skutecznie stosować procedurę chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk?”
    Na temat higieny rąk, a zwłaszcza higienicznej dezynfekcji rąk wiemy niemal wszystko. Istnieją projekty, przewodniki, wytyczne, które opisują postępowanie dotyczące higienicznego mycia i dezynfekcji rąk w placówkach medycznych. Od kilku lat na całym świecie prowadzone są programy szkoleniowe inicjowane przez różne organizacje , które skupiają swoja uwagę na programowaniu higieny rąk jako czynnika zapobiegającego zakażeniom szpitalnym.

Partnerstwo Szpitali

    Wymiana lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, wspólne sympozja a nawet etaty dla ukraińskich specjalistów. Takie plany współpracy mają szpitale - nyski oraz z Radziechowa na Ukrainie, miasta partnerskiego Powiatu Nyskiego. Dyrektorzy szpitali podpisali w dniu 26 sierpnia 2014 roku oficjalną umowę partnerską.

Więcej…

Zaproszenie

    Komisja Młodych Lekarzy przy Opolskiej Izbie Lekarskiej serdecznie zaprasza wszystkich młodych lekarzy oraz lekarzy dentystów na spotkanie pt:
„DYLEMATY MŁODYCH LEKARZY Z PUNKTU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ".
Spotkanie będzie prowadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr n. med. Zbigniewa Kuzyszyna w siedzibie Opolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grunwaldzkiej 23 w dniu 7.10.2014 o godzinie 18.30.

Więcej…

Rezonans magnetyczny

    Informujemy, że od września 2014 roku rusza nowo powstała pracownia niepubliczna  Rezonansu Magnetycznego „Vitascan”, zlokalizowana przy Szpitalu w Nysie. Firma zatrudnia wyspecjalizowany personel medyczny oraz współpracuje ze specjalistami z dużym doświadczeniem zawodowym. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, który pozwala na obrazowanie ludzkiego ciała z najwyższą dokładnością i precyzją, ukazując wszelkie zmiany chorobowe w organizmie.