Aktualności

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

PRZYJĘCIA NA PLANOWEJ IZBIE PRZYJĘĆ ODBYWAJĄ SIĘ W WYZNACZONYCH GODZINACH:
•    Oddział Okulistyki 7:00-7:30
•    Oddział Ginekologiczno-Położniczy 7:30 – 8:30
•    Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 8:30 – 9:30
•    Oddział Chirurgii Ogólnej 9:30 – 10:30
•    Oddziały Urologiczny i Laryngologiczny 10:30 – 11.30


PACJENT DO PRZYJĘCIA POWINIEN WEJŚĆ SAM EWENTUALNIE Z JEDNĄ OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAZIE KONIECZNOŚCI.