O nas

o nas

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Radę Powiatu w Nysie.

Podstawowym źródłem finansowania ZOZ w Nysie jest kontrakt z Oddziałem Opolskim NFZ.

ZOZ posiada Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015

 

     Szpital w Nysie jest Szpitalem wielospecjalistycznym, zabezpiecza mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego, brzeskiego, posiada w swoich strukturach 17 oddziałów w tym:

*   Szpitalny Oddział Ratunkowy

*   Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( II poziom referencyjny)

*   Ginekologiczno – Położniczy ( II poziom referencyjny)

*   Neonatologiczny( II poziom referencyjny)

*   Neurologiczny z pododdziałem Udarowym

*   Okulistyczny

*   Obserwacyjno - Zakaźny

*   Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

*   Chirurgii Ogólnej

*   Urologiczny

*   Kardiologiczno – Internistyczny „A”

*   Internistyczny

*   Laryngologiczny

*   Dziecięcy

*   Reumatologiczny

*   Dzienny Oddział Szybkiej Diagnostyki

*   Dzienny Oddział Psychiatryczny

 

Szpital posiada nowoczesny blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi, salami przed i pooperacyjnym, śluzami i klimatyzacją.

Szpital posiada nowoczesne, czynne przez 24 godziny pracownie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, oraz tomografii komputerowej z szerokim zakresem badań.

Pacjenci mają do dyspozycji  479 łóżek szpitalnych.

Poszczególne oddziały szpitalne wyposażone są w dwu, trzy i czteroosobowe sale chorych z pełnym węzłem sanitarnym oraz dostępem do TV

Szpital posiada sale przystosowane są dla osób niesprawnych ruchowo

Rocznie hospitalizowanych jest ok 20 tys. pacjentów, wykonuje się ponad  6 tys. zabiegów operacyjnych w tym zabiegi metodą laparoskopową

     Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem wyniesionym na dachu Szpitala dla helikopterów sanitarnych posiada własny transport sanitarny, płyta wyniesiona czynna całodobowo, według systemu „ od łóżka do łóżka”

 

W strukturze ZOZ -u funkcjonuje kilkanaście poradni specjalistycznych, które rocznie przyjmują ponad 82,5 tys. pacjentów:

*   Specjalistyczna Poradnia przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym

*   Poradnia Urologiczna

*   Poradnia Reumatologiczna

*   Poradnia Patologii Ciąży

*   Poradnia Okulistyczna

*   Poradnia Leczenia Bólu

*   Poradnia Laryngologiczna

*   Poradnia Gastroenterologiczna

*   Poradnia Endokrynologiczna

*   Poradnia dla Kobiet

*   Poradnia Cukrzycowa

*   Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

*   Poradnia Chirurgii Ogólnej

*   Poradnia Neurologiczna

 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Nysie świadczy kompleksową fizjoterapię dla lecznictwa otwartego i zamkniętego w zakresie:

*   diagnostyki świadczonej przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii - wizyta fizjoterapeutyczna;

*   kompleksowej specjalistycznej fizjoterapii dzieci (Ośrodek Rehabilitacji Dzieci - stosuje się specjalistyczne metody neurorehabilitacji, m. inn. NDT Bobath, SI );

*   kompleksowej fizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnych specjalistycznych metod:

*   terapia manualna MDT (mechaniczna diagnostyka i terapia) Mc Kenzie,

*   terapia manualna OMT Kaltenborna – Evjentha,

*   terapia funkcjonalna PNF;

 

fizykoterapii:

*   elektroterapia,

*   PENC - pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości ( magnetronic),

*   PEWC -pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (Terapuls, mikrofale),

*   światłolecznictwo (laser biostymulacyjny),

*   krioterapia;

*   kinezyterapii (sale gimnastyczne, urządzenia do ćwiczeń);

*   masażu.

 

     W terapii wykorzystuje się nowoczesne urządzenie diagnostyczno terapeutyczne Hand Tutor TM do fizjoterapii ręki z Biofeedbackem. Ten nowoczesny systemem przeznaczonym do leczenia zaburzeń czuciowych, ruchowych oraz poznawczych ręki. System jest zaawansowanym pakietem  umożliwiającym zarówno ocenę funkcji ręki   jak i leczenie jej zaburzeń.

*   W ramach struktury ZOZ funkcjonuje również POZ z Poradnią Ogólną i Poradnią Dziecięcą oraz Opieka Środowiskowa.

*   Szpital w Nysie posiada miejsca specjalizacyjne i stażowe w ramach specjalizacji lekarskich oraz staży podyplomowych.

*   W ZOZ w Nysie odbywaja praktyki studenci z kierunków medycznych i niemedycznych.

 

     Szpital prowadzi działania zmierzające do ciągłego ulepszania jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych. W 1997 powołano do życia Euroregion Pradziad obejmujący swym zasięgiem południe Opolszczyzny wraz z Opolem oraz czeskie powiaty Bruntal, Jesenik i Sumperk. W jego ramach zorganizowano szereg przedsięwzięć służących zbliżeniu społeczności po obu stronach  granicy.

     Nie tylko ukształtowanie terenu, ale również zakres usług świadczonych przez Szpital w Nysie i Szpital w Jeseniku stały się podstawą podpisania w 2001 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie i Szpitalem w Jeseniku. Porozumienie to miało na celu skrócenie drogi pacjentów do specjalistów oraz rozszerzenie zakresu specjalistycznych procedur medycznych.

     Dogodne położenie Szpitala zapewnia  bardzo dobre warunki lokalowe w salach chorych oraz ciszę i dużo zieleni wokół , co daje pacjentom możliwość odpoczynku i szybkiego powrotu do zdrowia.