Skargi i wnioski

Skargi

Skargi i wnioski

 

Tryb przyjmowania skarg i wniosków

 

Skargi i  wnioski dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie mogą być składane:

       1.  Dyrektorowi Szpitala i Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, budynek dyrekcji przy

            ul. Boh. Warszawy 34

       2. Ordynatorowi Oddziału oraz kierownikom danej komórki organizacyjnej.

       3. W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, Aleja Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa, tel. (22) 635-59-69, 833-08-85,

           bezpłatna infolinia 0 800 190 590, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.bpp.gov.pl; 

       4. W Sekcji Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, tel. (77) 40 20 182, infolinia (77) 194-88,

           tel./faks (77) 40 20 101 (sekretariat), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Skargi składane do Sekcji Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących OOW NFZ dotyczą:

       - jakości świadczeń medycznych,

       - dostępności do świadczeń medycznych,

       - odpłatności za świadczenia medyczne;

 

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

       Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej, Opolska Izba Lekarska,

       ul. Grunwaldzka 23, 45 – 054 Opole, tel. (77) 4537572, fax. (77) 454 67 09,  

       www.izbalekarska.opole.pl 

 

       Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,

       Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Świerkowa 24, 45 – 407 Opole,

       tel. (77) 4550957, fax. (77) 4569467, www.oipip.opole.pl 

 

       Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00 – 193 Warszawa,

       tel. (22) 8607393 , www.giodo.gov.pl

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z dnia 31 marca 2009 09.Nr 52 poz. 417

 

Jak złożyć skargę:

        - Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu,

         poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

       - Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy), adresu oraz podpisu

         wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Skargi , wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia skargi.

Odpowiedź na skargę pisemną udzielana jest w formie pisemnej, skargi ustne rozpatrywane są w chwili złożenia, za wyjątkiem skarg szczególnie skomplikowanych.

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie:

prowadzi Rejestr Skarg i Wniosków, w którym są odnotowane pisemne skargi pacjentów, 

przechowuje teczki z pisemnymi skargami wpływającymi bezpośrednio od pacjentów jak też poprzez media oraz wysłane odpowiedzi na skargi.