Projekty realizowane ze środków PFRON

Rok 2015

 

  • Nazwa projektu - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" .

 

Koszt realizacji projektu 
69 748,24 zł
Kwota przyznana przez PFRON
41 848,92 zł
Środki własne
27 899,32 zł

 

Opis projektu: zakupiono:

 - aparat do terapii skojarzonej  1 szt.
 - platformę do ćwiczeń równowagi i propriocepcji  1 szt.
 - aparaty do elektroterapii   4 szt.

 


 

Rok 2013

 

  • Nazwa projektu - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie w ramach programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami II" .

 

Koszt realizacji projektu 
103 622,72 zł
Środki PFRON
  62 197,00 zł
Środki własne
  41 465,72 zł

 

Opis projektu: zakupiono: 8 łóżek rehabilitacyjnych dla szpitala w Nysie:

 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Nysie 4 szt.
 - Pododdział udarowy Oddziału Neurologicznego Szpitala w Nysie 4 szt.