Podmioty kooperujące

podmioty kooperujące


 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  

 2. American Heart of Poland s.a.: świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii inwazyjnej 

 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu: badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej 

 4. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego  w Sosnowcu: badania i konsultacje toksykologiczne 

 5. NZOZ gabinet lekarskiej diagnostyki mikroskopowej „Histamed” s.c. w Gliwicach : badania histopatologiczne i cytologiczne,

 6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu: wykonywanie całodobowych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych z radiologii zabiegowej na naczyniach wewnątrzczaszkowych i obwodowych badania okulistyczne (OCT) badania urodynamiczne, 

 7. Prudnickie Centrum Medyczne s.a. w Prudniku: świadczenia ratownictwa medycznego udzielane osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego  

 8. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego: usługi transportu sanitarnego 

9. Diaverum Polska sp. z o.o. zabiegi w zakresie zabiegów hemodializy w ostrej niewydolności nerek, 

10. Szpital Wojewódzki w Opolu: badania scyntygraficzne 

11. Alab Laboratoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: badania analityczne, biochemiczne, immunochemiczne. 

12. Wojewódzkie specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu: badania EMG 

13. Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Opolu: badania bakteriologiczne, wirusologiczne, serologiczne, parazytologiczne 

14. Brzeskie Centrum Medyczne: współpraca w zakresie kontynuacji procesu  rehabilitacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej 

15. Polski Bank Komórek Macierzystych – pobieranie krwi pępowinowej oraz promocja idei bankowania krwii

16. Nyski Ośrodek Onkologii „ONKOVIT” – badania mammograficzne,

17. Vita Scan – badania diagnostyczne w zakresie rezonansu magnetycznego,

18. Diabetica – wykonywanie densytometrycznych,

19. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego w Katowicach – wykonywanie badań laboratoryjnych oraz wykonywanie konsultacji neurochirurgicznych,

20. Histamed S.C – wykonywanie badań histopatologicznych,

21. NZOZ „FRK Homograft”- pobieranie ludzkich tkanek od zmarłych dawców celu przygotowania ich do przeszczepu,

22. SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego,

23. Creator SP. Z  O . O. – umowa w zakresie tlenoterapii w komorze hiperbarycznej.