Informacje o konkursach

informacje o konkursach

Konkursy

22.10.2020r. - Informacja o wstrzymaniu do odwołania II i III etapu Postępowania Konkursowego na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych ZOZ w Nysie

28.09.2020r. - Informacja o wznowieniu II i III etapu Postępowania Konkursowego na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych ZOZ w Nysie

28.09.2020r. - Informacja o zawieszeniu  składania ofert w Postępowaniu Konkursowym na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej Szpitala w Nysie

01.09.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

12.08.2020r. - Informacja o zawieszeniu  składania ofert w Postępowaniu Konkursowym na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych

 20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala w Nysie

 20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Neurologicznego Szpitala w Nysie

 20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Urologicznego Szpitala w Nysie

 20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Szpitala w Nysie

 20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala w Nysie

20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Laryngologicznego Szpitala w Nysie

20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej Szpitala w Nysie

20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Nysie

20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Internistycznego B  Szpitala w Nysie

20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Dziecięcego  Szpitala w Nysie

20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego  Szpitala w Nysie

20.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki  Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Nysie

14.07.2020r. - Informacja o zakończeniu konkursu i wyborze oferty

07.07.2020r. - Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych    

24.04.2020r. - Informacja o zakończeniu konkursu i wyborze oferty

24.04.2020r. - Informacja o zakończeniu konkursu i wyborze oferty

14.04.2020r. - dot. konkursu na badania laboratoryjne - odpowiedzi na pytania

14.04.2020r. - Wznowienie postępowania konkursowego na Naczelną pielęgniarkę

03.04.2020r. - Zawieszenie postępowania konkursowego na Ordynatora oddziału internistyczno-kardiologicznego

02.04.2020r. - Zawieszenie postępowania konkursowego na Naczelną pielęgniarkę

01.04.2020r. - Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych   

01.04.2020r. - Ogłoszenie konkursu na stanowisko naczelnej pielęgniarki

27.03.2020r. - Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych   

02.03.2020r. - Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rozstrzygnięte