Kalendarium

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Radę Powiatu w Nysie.

Podstawowym źródłem finansowania ZOZ w Nysie jest kontrakt z Oddziałem Opolskim NFZ.

ZOZ posiada Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008


Szpital w Nysie jest Szpitalem wielospecjalistycznym, zabezpiecza mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego, brzeskiego, posiada w swoich strukturach 15 oddziałów w tym:

 •    Szpitalny Oddział Ratunkowy
 •    Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( II poziom referencyjny)
 •    Ginekologiczno – Położniczy ( II poziom referencyjny)
 •    Neonatologiczny( II poziom referencyjny)
 •    Neurologiczny z pododdziałem Udarowym
 •    Okulistyczny
 •    Obserwacyjno - Zakaźny
 •    Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
 •    Chirurgii Ogólnej
 •    Urologiczny
 •    Internistyczno - Kardiologiczny „A”
 •    Internistyczny "B"
 •    Laryngologiczny
 •    Dziecięcy
 •    Dzienny Oddział Psychiatryczny


 
Szpital posiada nowoczesny blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi, salami przed i pooperacyjnym, śluzami i klimatyzacją.

Szpital posiada nowoczesne, czynne przez 24 godziny pracownie diagnostyki labolatoryjnej, obrazowej, oraz tomografii komputerowej z szerokim zakresem badań.


Pacjenci mają do dyspozycji  479 łóżek szpitalnych.


Poszczególne oddziały szpitalne wyposażone są w dwu, trzy i czteroosobowe sale chorych z pełnym węzłem sanitarnym oraz dostępem do TV


Szpital posiada sale przystosowane są dla osób niesprawnych ruchowo


Rocznie hospitalizowanych jest ok 20 tys. pacjentów, wykonuje się ponad  6 tys. zabiegów operacyjnych w tym zabiegi metodą laparoskopową


Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem wyniesionym na dachu Szpitala dla helikopterów sanitarnych posiada własny transport sanitarny, płyta wyniesiona czynna całodobowo, według systemu „ od łóżka do łóżka”


W strukturze ZOZ -u funkcjonuje kilkanaście poradni specjalistycznych, które rocznie przyjmują ponad 82,5 tys. pacjentów:

 •    Specjalistyczna Poradnia przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym
 •    Poradnia Urologiczna
 •    Poradnia Reumatologiczna
 •    Poradnia Patologii Ciąży
 •    Poradnia Okulistyczna
 •    Poradnia Leczenia Bólu
 •    Poradnia Laryngologiczna
 •    Poradnia Gastroenterologiczna
 •    Poradnia Endokrynologiczna
 •    Poradnia dla Kobiet
 •    Poradnia Cukrzycowa
 •    Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
 •    Poradnia Chirurgii Ogólnej
 •    Poradnia Neurologiczna


Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Nysie świadczy kompleksową fizjoterapię dla lecznictwa otwartego i zamkniętego w zakresie:

 •   diagnostyki świadczonej przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii - wizyta fizjoterapeutyczna; 
 •   kompleksowej specjalistycznej fizjoterapii dzieci (Ośrodek Rehabilitacji Dzieci - stosuje się specjalistyczne metody neurorehabilitacji, m. inn. NDT Bobath, SI );
 •   kompleksowej fizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnych specjalistycznych metod:
 •   terapia manualna MDT (mechaniczna diagnostyka i terapia) Mc Kenzie,
 •   terapia manualna OMT Kaltenborna – Evjentha,
 •   terapia funkcjonalna PNF;

          
       fizykoterapii: 

     elektroterapia,
     PENC - pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości ( magnetronic),
     PEWC -pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (Terapuls, mikrofale),
     światłolecznictwo (laser biostymulacyjny),
     krioterapia;

          kinezyterapii (sale gimnastyczne, urządzenia do ćwiczeń);

         masażu.

W terapii wykorzystuje się nowoczesne urządzenie diagnostyczno terapeutyczne Hand Tutor TM do fizjoterapii ręki z Biofeedbackem. Ten nowoczesny systemem przeznaczonym do leczenia zaburzeń czuciowych, ruchowych oraz poznawczych ręki. System jest zaawansowanym pakietem  umożliwiającym zarówno ocenę funkcji ręki   jak i leczenie jej zaburzeń.

W ramach struktury ZOZ funkcjonuje również POZ z Poradnią Ogólną i Poradnią Dziecięcą oraz Opieka Środowiskowa.

Szpital w Nysie posiada miejsca specjalizacyjne i stażowe w ramach specjalizacji lekarskich oraz staży podyplomowych.

 W ZOZ w Nysie odbywaja praktyki studenci z kierunków medycznych i niemedycznych.

Szpital prowadzi działania zmierzające do ciągłego ulepszania jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych. W 1997 powołano do życia Euroregion Pradziad obejmujący swym zasięgiem południe Opolszczyzny wraz z Opolem oraz czeskie powiaty Bruntal, Jesenik i Sumperk. W jego ramach zorganizowano szereg przedsięwzięć służących zbliżeniu społeczności po obu stronach  granicy.

Nie tylko ukształtowanie terenu, ale również zakres usług świadczonych przez Szpital w Nysie i Szpital w Jeseniku stały się podstawą podpisania w 2001 roku porozumienia o współpracy pomiedzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie i Szpitalem w Jeseniku. Porozumienie to miało na celu skrócenie drogi pacjentów do specjalistów oraz rozszerzenie zakresu specjalistycznych procedur medycznych.


Dogodne położenie Szpitala zapewnia  bardzo dobre warunki lokalowe w salach chorych oraz ciszę i dużo zieleni wokół , co daje pacjentom możliwość odpoczynku i szybkiego powrotu do zdrowia.

 

Kalendarium

 
 

1 czerwca 1973 rok  Powstanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

 

od 1996 roku    Europejska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

 

18 sierpnia 1998 rok przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

2002 rok – zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej „ Najlepszy szpital w województwie opolskim”.

 

2004 rok – zajęcie 17 miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej w kategorii „ Najlepszy szpital publiczny w Polsce”

2004 rok wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali w kategorii „Najlepszy szpital publiczny w województwie opolskim”

 

2005 rok Finalista Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych w Polsce

31 sierpień 2005 rok  Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2000, w zakresie Świadczenia usług medycznych, diagnostyka i rehabilitacja w oddziałach szpitalnych i pracowniach specjalistycznych

 

2006 rok – Finalista Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych w Polsce

11 czerwiec 2006 rok – wyróżnienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie dla Przychodni przy ul. Ogrodowej w kategorii „ Obiekt bez barier „, za najlepiej dostosowany budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie powiatu nyskiego

 

2007 rok – Finalista Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych w Polsce

 

2008 rok Finalista Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych w Polsce

26 listopad 2008 rok Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2000, w zakresie Świadczenia usług medycznych, diagnostyka i rehabilitacja w oddziałach szpitalnych i pracowniach specjalistycznych

 

28 styczeń 2009 rok – wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Szpitalu w Nysie

2009 rok Finalista Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych w Polsce

1 październik 2009 rok wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budowę nowego pięciokondygnacyjnego bloku łóżkowego szpitala dla 180 pacjentów, pomieszczeń dla pracowni Tomografii Komputerowej oraz diagnostyki laboratoryjnej.

 

11 październik 2010 rok Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001: 2008  w zakresie świadczenia usług medycznych, diagnostyki i rehabilitacji w oddziałach przyszpitalnych i pracowniach specjalistycznych.

26 kwietnia 2011 rok oddanie do użytku pięciokondygnacyjnego bloku łóżkowego, wraz z diagnostyką laboratoryjną  i obrazową, wybudowanego ze środków Unii Europejskiej i  Powiatu Nyskiego w ramach programu operacyjnego „ Rewitalizacja Obszarów Miejskich”.

30 sierpień 2011 rok – Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług medycznych w oddziałach szpitalnych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji oraz pomocy doraźnej realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez Zespoły Wyjazdowe. 

5 wrzesień 2011 rok – oddanie do użytku płyty lądowiska wyniesionego dla helikopterów sanitarnych, imienia  Janusza Cygańskiego pilota LPR, który zginął podczas lotu ratowniczego 17 lutego 2009 roku pod Jarostowem     

 

2012r. Udział w 7. edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia.


22.07.2013r. Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 22000:2005 w zakresie przygotowywania, wydawania, transportu wewnętrznego posiłków dla pacjentów szpitala.


26.07.2013r. Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 14001:2004 obejmujący świadczenie usług medycznych w zakresie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji oraz pomocy doraźnej realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez Zespoły Wyjazdowe.


23.08.2013r. Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 obejmujący świadczenia usług medycznych w zakresie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji oraz pomocy doraźnej realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez Zespoły Wyjazdowe.


24.06.2014r. Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 obejmujący świadczenia usług medycznych w zakresie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji leczniczej oraz pomocy doraźnej realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez Zespoły Wyjazdowe. Świadczenie usług medycznych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.


03.08.2016r. Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 22000:2005w zakresie przygotowywania, wydawania, transportu wewnętrznego posiłków pacjentów szpitala.


30.09.2016r. Nagroda „Diament Polskiej Jakości” dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za działalność w oparciu o najwyższe standardy jakości.


14.12.2016r. III miejsce w województwie opolskim w Projekcie Bezpieczny Szpital Przyszłości 2017


07.08.2017r. Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 obejmujący świadczenia usług medycznych w zakresie hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji leczniczej oraz pomocy doraźnej realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez Zespoły Wyjazdowe. Świadczenie usług medycznych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.


14.12.2017r. III miejsce w województwie opolskim w projekcie Bezpieczny Szpital Przyszłości 2016

 

23.01.2018r. "Złota Setka" najlepszych polskich szpitali.

09.08.2018r. Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 14001:2015 obejmujący świadczenie usług medycznych w zakresie hospitalizacji w Oddziałach szpitalnych w pracowniach i poradniach specjalistycznych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji oraz pomocy doraźnej, realizowanej w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez zespoły wyjazdowe.

 

07.05.2019r Placówka wyróżniona Certyfikatem "Zadowolony Pacjent"