Aktualności

Minister zdrowia jest zatroskany

Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie wypowiadania klauzul opt-out oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom po realizacji wypowiedzianych klauzul.

Więcej…

Jakie szanse i możliwości wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce?

Do propozycji premiera Morawieckiego podchodzimy z dużą rezerwą. Oczywiście też z nadzieją, bo to jest zawsze nowe otwarcie - komentuje exposé Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych.

Więcej…

Znamy plany Ministerstwa Zdrowia na 2018 r.

Leczenie niepłodności, kształcenie pielęgniarek, onkologia, refundacja wśród celów resortu zdrowia na 2018 r.

Więcej…

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął – zapowiedziane w dniu 6 grudnia br. na spotkaniu z organizacjami pacjenckimi – prace nad nowelizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prace skoncentrują się na trzech obszarach, tj. analizie obecnego katalogu praw pacjenta pod kątem ich aktualizacji, wzmocnieniu uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta oraz zdefiniowaniu na nowo roli organizacji pacjenckich w systemie ochrony zdrowia.

Więcej…

Ranking szpitali 2017

Ranking szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych – TOP 100

Więcej…