Aktualności

Szpitale i przychodnie dysponują niewykorzystanym potencjałem kadr i sprzętu medycznego. Trzeba to zmienić

Projekt ustawy o działalności leczniczej to mina?

Więcej…

Informatyzacja służby zdrowia już w drodze

W sejmie debatowano nad projektem ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.  Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Więcej…

Młoda pielęgniarka powinna zarabiać tyle, co młody inżynier czy informatyk

To niedopuszczalne, żeby jedna pielęgniarka pracowała na oddziale - mówi Krystyna Ptok, nowa przewodnicząca OZZPiP.
Co trzeba zmienić w normach zatrudnienia pielęgniarek?

Więcej…

Mała sprzętowa rewolucja

Choć Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało z deadline’u na dostosowanie infrastruktury szpitalnej, to w tomografii i rezonansach postanowiło nareszcie wprowadzić minimalne wymogi sprzętowe i uporządkować przepisy. Eksperci chwalą kierunek zmian, choć niektórzy oczekiwaliby jeszcze głębszych.

Więcej…

Chorzy byli wywożeni amfibiami, helikopterami, wynoszeni na plecach przez strażaków

Gdy woda wdarła się do Nysy, zagrożonych było m.in. kilkuset pacjentów szpitala. Personel najpierw próbował przenieść wyposażenie gabinetów i apteki, które znajdowały się na najniższej kondygnacji. Gdy woda podeszła wyżej, dyrektor Norbert Krajczy podjął decyzję o ewakuacji pacjentów. Chorzy byli wywożeni amfibiami, helikopterami, wynoszeni na plecach przez strażaków.

Więcej…