Aktualności

Europaszport

    17.05.2014r. odbyła się uroczysta gala w Hotelu Europejskim, podczas której wręczono laureatom prestiżowe wyróżnienia osobom i instytucjom o wybitnych zasługach na rzecz krzewienia idei integracji europejskiej oraz popularyzowania Unii Europejskiej.


    Kapituła - w skład której weszli między innymi Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski, Poseł na Sejm RP Rajmund Miller i Poseł na Sejm RP Sławomir Kłosowski – wyróżniła Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, w uznaniu zasług dla integracji europejskiej.

 

Więcej…

Podziękowania od pacjentów

    Dyrekcja ZOZ w Nysie otrzymuje wiele podziękowań, nie tylko w formie ustnej, czy w mediach, ale również w formie pisemnej, które na prośbę Rodziny zamieszczamy

Więcej…

Abp Alfons Nossol odwiedza nyski szpital

    3 maja br. nyski Szpital odwiedził ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol. Arcybiskup był uczestnikiem zjazdu absolwentów nyskiego Carolinum. W 1996 roku Ks. Abp Nossol wspólnie z profesorem Kokotem był inicjatorem zakupu sprzętu do dializoterapii, który pozyskano ze środków finansowych niemieckiego Caritasu i utworzenia stacji Dializ.

Więcej…

Kolorowa rehabilitacja

    Sala doświadczania świata została otwarta w oddziale rehabilitacji nyskiego szpitala.To dar Fundacji POLSAT dla tamtejszych dzieci - głównie z porażeniem mózgowym i Trisomią 21, które do tej pory nie miały możliwości korzystania z takiej pomocy.

Więcej…

Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

    Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie został laureatem nagrody w drugiej edycji Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia. Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia to wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Uczelni Łazarskiego. Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Więcej…